ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 คุณกฤติกา ประถมเสาร์ Kerry PTNK0000628696F 14 ก.ย. 2564
2 กนกวรรณ ศรีนุ่น Kerry PTNK000062661DZ 14 ก.ย. 2564
3 ทิวา ดวงแก้ว Kerry PTNK000062662UY 14 ก.ย. 2564
4 มารุต Kerry PTNK0000621492Y 13 ก.ย. 2564
5 ปวีณ์นุช แน่นหนา Kerry PTNK000062150LT 13 ก.ย. 2564
6 อรณิชา เหล่าสุวรรณ Kerry PTNK000061245ZP 10 ก.ย. 2564
7 ณัชฐานันท์ บูรณศีลสุนทร Kerry PWET0000570859Q 09 ก.ย. 2564
8 ณัฐวุฒิ โกฏิแก้ว Kerry PWET000057084VJ 09 ก.ย. 2564
9 Sopita Kerry PTNK000060795L2 09 ก.ย. 2564
10 วิทวัส ไชยวรรณ Kerry PTNK000060370YN 07 ก.ย. 2564
11 ธมน สมัครสโมสร Kerry PTNK000058888B3 03 ก.ย. 2564
12 บริษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด Kerry PTNK000057893ZL 01 ก.ย. 2564
13 ภาพินี เพ็ชรแก้ว Kerry PTNK000056981YB 30 ส.ค. 2564
14 Somsak Leelang Kerry PTNK000056982CS 30 ส.ค. 2564
15 กานต์รวี Kerry PTNK000056007DZ 27 ส.ค. 2564
16 สำราญ สอนเลิศ Kerry PTNK000055289UN 25 ส.ค. 2564
17 สุมิตรา สุจริตเวสส์ Kerry ON68000165372YP 24 ส.ค. 2564
18 วโรดม หระสิทธิ์ Kerry ON680001653733B 24 ส.ค. 2564
19 ไกรสีห์ กฤษฎาพิพัฒน์ Kerry ON68000165374AE 24 ส.ค. 2564
20 ปุณยวีร์ หัตถกิจจำเริญ Kerry PTSK000054551LK 23 ส.ค. 2564
21 สรมนต์ เศรษฐวีรวัฒน์ Kerry PTNK0000545539P 23 ส.ค. 2564
22 บางนอนค้าวัสดุ Kerry PTNK0000545502L 23 ส.ค. 2564
Engine by shopup.com