ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ณปภา วรพันธ์กิจ Kerry SXF0784A0019294 14 มิ.ย. 2567
2 ณปภา วรพันธ์กิจ Kerry บริษัทส่งสินค้าเอง 11 มิ.ย. 2567
3 ศานตมล เสวกทรัพย์ Kerry SXF0784A0019122 07 มิ.ย. 2567
4 กรวิชญ์ ช่องดารากุล Kerry SXF0784A0019120 07 มิ.ย. 2567
5 นวรัตน์ ปิยะธนะศิริกุล Kerry SXF0784A0019091 06 มิ.ย. 2567
6 บริษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด Kerry SXF0784A0019049 05 มิ.ย. 2567
7 บริษัท เมดวานซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด Kerry SXF0784A0019047 05 มิ.ย. 2567
8 มารุต Kerry ON68000787419VA 31 พ.ค. 2567
9 บริษัท กู๊ดจ็อบ Kerry ON6800078694226S 30 พ.ค. 2567
10 จิราพร เมืองบาล Kerry ON68000786940CP 30 พ.ค. 2567
11 ทวีศักดิ์ เหมะชยางกูร Kerry SXF0784A0018885 28 พ.ค. 2567
Engine by shopup.com